Program Hakkında

 

 

   AUZEF’e bağlı olan Çocuk Gelişimi Bölümü, iki yıllık uzaktan öğretim ön lisans programıdır.  Bu bölümle sürekli olarak kendini geliştiren, alanında öncelikle tercih edilen, nitelikli çocuk gelişimcilerinin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu bölümde okuyan öğrencilerimize; çocukların tüm gelişim alanlarını en iyi şekilde bilmeleri, alanla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara hizmet verecek nitelikte olmaları için gerekli eğitimler verilmektedir. Programın en güçlü yönü; Çocuk Gelişimi ön lisans Programında dersleri verecek öğretim üyelerinin her biri Türkiye'deki en önemli akademik merkezlerden biri olan İstanbul Üniversitesi ve Ankara Üniversitesinin öğretim üyeleridir.

 

DETAYLI BİLGİ

     Bu bölümden mezun olan öğrencilerin kazandıkları beceriler:

Çocukların gelişim özelliklerine en uygun etkinlikleri planlar, hazırlar ve uygular. Çocuk ve anne-baba başta olmak üzere diğer paydaşlarla etkili iletişim kurar.Çocuk gelişimi alanında teknolojiyi ve araç-gereçleri etkili bir biçimde kullanır.Çocukların gelişim özelliklerini ve bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygulayabilir. Çocukların ihtiyaçlarına uygun materyal geliştirir, uygulama etkinliklerinde kayıt tutabilme, belge ve raporları düzenleyebilir. Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklara yönelik etkinlikler planlar ve uygular.Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.Çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal ve dokümanları kullanır, gerekirse hazırlar, geliştirir ve bakımını yapar.

 

 

BAŞVURU KOŞULLARI

   Çocuk Gelişimi ön lisans programına başvuru aşağıdaki şekillerde yapılmaktadır.

 • YGS’de herhangi bir puan türünde alınan 150 puan ve yukarısı ile tercih yaparak

Başvuru tarihleri, ücretler ve ders muafiyetleri gibi tüm detaylı bilgilere Başvuru sayfasından ulaşabilirsiniz.
 

DERSLER VE DERS MATERYALLERİ

   Çocuk Gelişimi Ön Lisans Programı; çocuk gelişimi, çocuk ve oyun, okul öncesi eğitimde araç gereç geliştirme, özel eğitim ve çocuk sağlığı gibi alanlar üzerine zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Dersler internet üzerinden yayınlanan etkileşimli materyaller, notlar, video ve sunum formatlarında olup basılı materyal bulunmamaktadır. Örnek ders materyallerini incelemek için aşağıdaki bağlantılardan indirebilir, dört yıllık ders programına Ders Planları linkinden ulaşabilirsiniz.


 

 

SINAVLAR VE ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Çocuk Gelişimi Ön Lisans Programı'nda dönem içerisinde sınavlar aşağıda belirtilen şekillerde uygulanmaktadır.
 • Ara Sınav: Ara sınav (vize) belirlenen il merkezlerinde gerçekleşmekte ve yıl sonu notunun %20’sini etkilemektedir.
 • Bitirme Sınavı: Bitirme sınavı (final) belirlenen il merkezlerinde gerçekleşmekte ve yıl sonu notunun %80’ini etkilemektedir.
 • Telafi Sınavı: Bitirme sınavında notu FF, DD ve DC olarak kalan öğrenciler Telafi Sınavına girebilir.
 •  Üç Tek Ders Sınavı: Mezun duruma gelmiş fakat üç tek dersi kalmış öğrenciler Üç Tek Ders Sınavına girebilir.
Sınav merkezleri ve sınav tarihleri gibi tüm detaylı bilgilere Ölçme ve Değerlendirme sayfasından ulaşabilirsiniz. Çocuk Gelişimi ön lisans programında zorunlu staj uygulaması bulunmamaktadır.

 

 

 

MEZUNİYET

  Çocuk Gelişimi Ön Lisans Programı boyunca almış olduğu döneme ait zorunlu derslerinden başarılı olup, mezuniyet için belirtilen (transkriptte mevcut) kredi/AKTS miktarını doldurmuş olmak gerekmektedir.

Programdan mezun olan öğrenciler, ön lisans diploması alarak "Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı" unvanını kazanırlar. (Diploma üzerindeki ibare)

Çocuk Gelişimi ön lisans programı mezunları öğrenim hayatlarına lisans tamamlama, yüksek lisans ve doktora yaparak devam edebilir.

 

 

 

KARİYER OLANAKLARI

Çocuk Gelişimi Ön Lisans programı mezunları;
 • Resmi ve özel okul öncesi eğitim merkezleri,
 • Çocuk kulüpleri,
 • Kreş ve yuvalarda,
 • Yetiştirme yurtlarında,
 • Anaokullarında eğitici yardımcısı olarak,
 • Kamu ve özel sektöre bağlı çeşitli kurum ve kuruluşlarda,
 • Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel okul öncesi eğitim ve özel eğitim kurumlarında,
 • Çocuk kliniklerinde çalışabilmektedirler.
Bölümümüzden mezun olan kişilerin başarılarını görmek için Mezuniyet sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.