AKADEMİK KADRO

Birim Koordinatörü

Prof. Dr. Ahmet AKGÜL

İstanbul Üniversitesi

ahmet.akgul@istanbul.edu.tr

(212) 4141500 – 40100

Özgeçmiş

Program Koordinatörü

Doç. Dr. Lütfü İLGAR

İstanbul Üniversitesi

lutfuilgar@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Bilim Alanı Uzmanı

Prof. Dr. Neriman ARAL

Ankara Üniversitesi

naral@ankara.edu.tr

(312) 3191450 – 1149

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Hakan ŞAHİN

İstanbul Üniversitesi

hakansahin@istanbul.edu.tr

(212) 4400000 – 14002

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Leyla ULUS

İstanbul Üniversitesi

leylaulus@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Ders Veren Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Hayati DEVELİ

İstanbul Üniversitesi

develi@istanbul.edu.tr

(212) 455 57 28

Özgeçmiş

Prof. Dr. Neriman ARAL

Ankara Üniversitesi

naral@ankara.edu.tr

(312) 3191450 – 1149

Özgeçmiş

Prof. Dr. Ahmet İNCEKARA

İstanbul Üniversitesi

incekara@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11550

Özgeçmiş

Prof. Dr. Cezmi ERASLAN

İstanbul Üniversitesi

cezmi.eraslan@istanbul.edu.tr

(212) 440 19 64 – 10762

Özgeçmiş

Prof. Dr. Ali Fuat ÖRENÇ

İstanbul Üniversitesi

ore@istanbul.edu.tr

(212) 455 57 00 – 15921

Özgeçmiş

Prof. Dr. Mustafa BUDAK

İstanbul Üniversitesi

mustafa.budak@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Prof. Dr. Arzu TERZİ

İstanbul Üniversitesi

arzuterzi@mynet.com

(212) 4555700 – 15882

Özgeçmiş

Prof. Dr. Figen GÜRSOY

Ankara Üniversitesi

fgursoy@ankara.edu.tr

Özgeçmiş

Doç. Dr. Ender DURUALP

Ankara Üniversitesi

durualp@ankara.edu.tr

(212) 312 319 14 50

Özgeçmiş

Doç. Dr. Müdriye Yıldız BIÇAKÇI

Ankara Üniversitesi

mbicakci@ankara.edu.tr

(312) 319 14 50

Özgeçmiş

Doç. Dr. Zarife SEÇER

İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Eray YURTSEVEN

İstanbul Üniversitesi

eyurt@istanbul.edu.tr

(212) 414 30 00 – 21841

Özgeçmiş

Doç. Dr. Fatih Mehmet SANCAKTAR

İstanbul Üniversitesi

sancaktar@istanbul.edu.tr

(212) 4400000 – 15914

Özgeçmiş

Doç. Dr. Abdurrahman BOZKURT

İstanbul Üniversitesi

abdurrahman.bozkurt@istanbul.edu.tr

(212) 4400000 – 13123

Özgeçmiş

Doç. Dr.  Lütfü İLGAR

İstanbul Üniversitesi

lutfuilgar@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Betül BATIR

Mustafa Kemal Üniversitesi

bbatir@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 13017

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Dilek İNAL

İstanbul Üniversitesi

inald@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 13021

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Hayrünisa ALP

İstanbul Üniversitesi

hyralp@istanbul.edu.tr

(212) 440 03 45

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ö.Kürşad KARACAGİL

İstanbul Üniversitesi

o.karacagil@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Leyla ULUS

İstanbul Üniversitesi

leylaulus@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Şengül İLGAR

İstanbul Üniversitesi

ilgar@istanbul.edu.tr

(212) 4400000 – 13039

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÇİÇEKOĞLU

Çankırı Karatekin Üniversitesi

(376) 218 95 00

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer ERDEM

İstanbul Üniversitesi

nilerdem@istanbul.edu.tr

(212) 4400000 – 11989

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Erhan GÜLLÜ

İstanbul Üniversitesi

ramazan.gullu@istanbul.edu.tr

(212) 4400000

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÜRLEK

İstanbul Üniversitesi

mehmet.gurlek@istanbul.edu.tr

(212) 4400000

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Naim ÇİÇEKLER

İstanbul Üniversitesi

acicekler@istanbul.edu.tr

(212) 4400000

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet AYGÜNEŞ

İstanbul Üniversitesi

mehmet.aygunes@istanbul.edu.tr

(212) 4555700 – 15953

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Murat ELMALI

İstanbul Üniversitesi

melmali@istanbul.edu.tr

(212) 4400000

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Feryal KORKMAZ

İstanbul Üniversitesi

fkorkmaz@istanbul.edu.tr

(212) 4555700 – 15868

Özgeçmiş

Okt. Seval ERGÜDER

İstanbul Üniversitesi

Öğr.Gör. Halis Çetin DEMİRCAN

İstanbul Üniversitesi

demircan@istanbul.edu.tr

(212) 4143000 – 22742

Özgeçmiş

Uzm. Şerife SEZEN AKSU

İstanbul Üniversitesi

Okt. Dr.Öznur GÜLDEN

İstanbul Üniversitesi

oznur.gulden@istanbul.edu.tr

(212) 4400000 – 26121

Özgeçmiş

Okt. Ahmet PEKŞEN

İstanbul Üniversitesi

Okt. Esra KAYA

İstanbul Üniversitesi

Okt. Nalan TUR

İstanbul Üniversitesi

Okt. Pınar KAYA OKBAY

İstanbul Üniversitesi